Algarve Day 1Algarve Day 2Algarve Day 3 + 4Lisbon Day 1Lisbon Day 2Lisbon Day 3Lisbon Day 4Porto Day 1Porto - Douro Day 2Porto Day 3